ข้อมูลบริษัท

ssc_head5
ความเป็นมา

บริษัท ซิสเต็มส์ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ให้บริการด้าน การออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) และ ระบบห้องประชุม (Meeting System) เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก Access Control, ระบบสำรองไฟ UPS ฯลฯ ทั้งในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า

สัญลักษณ์

 

สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความยังยืนขององค์กร

ssc


วิสัยทัศน์?

มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการวางระบบกล้องวงจรปิดและระบบเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง

พันธกิจ

มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ และเปี่ยมด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

ที่ตั้งสำนักงาน

181/154-155 ซอยนวลจันทร์ 32 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 02-946-2467

โทรสาร 02-946-2469

เลขทะเบียนบริษัท 0105548066268