บริการของเรา

ระบบที่เราให้บริการ

 1. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ( Security System)
 • กล้องวงจรปิด CCTV
 • CCTV Software License
 1. ระบบห้องประชุม (Meeting System)
 • ภาพและเสียง
 • ชุดประชุม
 1. ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก (Access Control System)
 • Controller
 • Control Unit
 • Reader
 • Software Access Control
 1. ระบบ เชื่อมโยงเครือข่าย (Network System)
 • Network Switch
 • Media Convertor
 • Mini Gbic
 1. ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS System)
 • UPS
 1. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
 • เครื่องบริหารจัดการหลัก Management Server
 • เครื่องบันทึกภาพ Recording
 • เครื่องควบคุมการแสดงภาพ PC
 • จอแสดงภาพ Monitor
 1. ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Intuition System)
 • Cancer
 • Controller
 • Software Intuition
 1. ระบบไฟฟ้า
 • Data surge
 • AC Surge
 • Baker
 1. งานติดตั้งเดินท่อร้อยสาย

banner