ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ซิสเต็ม โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ให้บริการด้าน การออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) และ ระบบห้องประชุม (Meeting System) เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก Access Control, ระบบสำรองไฟ UPS ฯลฯ ทั้งในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า

เรากำลังมองหาผู้ที่มีศักยภาพและมีความกระตือรือร้นที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา หากท่านสนใจกรุณาส่ง CV มาได้ที่ อีเมล์ SSC-TH

Comments

comments