ระบบห้องประชุม (Meeting System)

ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ระบบเสียงและภาพ ? ? ? ? ? ในหลาย ๆ หน่วยงานห้องประชุมย่อมมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ตามห้องประชุมมีไว้เพื่อการประชุม ยกเว้นเป็นสำนักงานที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักเวลาประชุมไม่จำเป็นต้องมีห้องอาจจะใช้ห้องอื่น ๆ ในการรวมกลุ่มการประชุมได้? สำหรับบทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบห้องประชุมสำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ ว่าต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลย โดยเฉพาะหน่วยงานที่ค่อยข้างเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงห้องประชุมจำเป็นจะต้องมีอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะประชุมกันเองภายในองค์กรตัวเองแล้วอาจจะได้ใช้ในการประชุมร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าและอื่น ๆ

Read more

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ( Security System)

ระบบกล้องวงจรปิด โทรทัศน์วงจรปิด (อังกฤษ: closed circuit television หรือย่อว่า CCTV) หรือ ระบบกล้องวงจรปิด คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย โทรทัศน์วงจรปิดได้ติดตั้งระบบครั้งแรกโดย เอจี Siemens ที่ ทดสอบ V(2)

Read more

ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก (Access Control System)

ระบบ Access Control ถ้าแปลตรงตัวก็คือระบบควบคุมการเข้าถึง แต่ถ้าพูดภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ก็คือระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก ในที่นี้เราจะใช้กับการผ่านเข้าออกประตูหรือการผ่านเข้าออกพื้นที่ ระบบ Access Control ที่เราคุ้นเคยกันดี ก็ได้แก่ระบบ Key Card ซึ่งคำนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว ซึ่งระบบ Key Card สมัยก่อนๆ ใช้กุญแจที่ทำจากสแตนเลสต้องเสียบเข้าไปในช่องที่หน้าประตู

Read more

ระบบ เชื่อมโยงเครือข่าย (Network System)

ระบบเครือข่าย Network System “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้” เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ส่วน Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งเป็นระบบ LAN

Read more

ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS System)

UPS เป็นคำย่อมาจากคำว่า “Uninterruptible Power Supply” หรือ “เครื่องสำรองไฟฟ้า” ถ้าแปลตรงตัวหมายถึง แหล่ง จ่ายพลังงานต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า UPS ก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในเวลาที่เกิดไฟดับหรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ โดย UPS จะทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UPS มีหน้าที่หลัก

Read more

การออกแบบห้องควบคุมกล้องวงจรปิด

รายละเอียดกิจกรรม การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่ เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได่อย่างปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย   โดย

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ซิสเต็ม โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ให้บริการด้าน การออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) และ ระบบห้องประชุม

Read more

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

Windows Server คืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีประโยชน์อย่างไร Server มีกี่ประเภท การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งเราต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Server ซึ่งหลายคนก็คงได้ยินคำว่า Server กันมาบ้างแล้วและคงเคยมีใครถามว่า Server คืออะไร หลายคนก็ยังสงสัยว่า Web server, Mail server, DNS

Read more