ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ซิสเต็ม โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ให้บริการด้าน การออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) และ ระบบห้องประชุม

Read more