ระบบห้องประชุม (Meeting System)

ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ระบบเสียงและภาพ           ในหลาย ๆ หน่วยงานห้องประชุมย่อมมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ก็ตามห้องประชุมมีไว้เพื่อการประชุม ยกเว้นเป็นสำนักงานที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักเวลาประชุมไม่จำเป็นต้องมีห้องอาจจะใช้ห้องอื่น ๆ ในการรวมกลุ่มการประชุมได้  สำหรับบทความนี้จะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบห้องประชุมสำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ ว่าต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลย โดยเฉพาะหน่วยงานที่ค่อยข้างเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงห้องประชุมจำเป็นจะต้องมีอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะประชุมกันเองภายในองค์กรตัวเองแล้วอาจจะได้ใช้ในการประชุมร่วมกันกับบริษัทคู่ค้าและอื่น ๆ

Read more

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ( Security System)

ระบบกล้องวงจรปิด โทรทัศน์วงจรปิด (อังกฤษ: closed circuit television หรือย่อว่า CCTV) หรือ ระบบกล้องวงจรปิด คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย โทรทัศน์วงจรปิดได้ติดตั้งระบบครั้งแรกโดย เอจี Siemens ที่ ทดสอบ V(2)

Read more

ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก (Access Control System)

ระบบ Access Control ถ้าแปลตรงตัวก็คือระบบควบคุมการเข้าถึง แต่ถ้าพูดภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ก็คือระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก ในที่นี้เราจะใช้กับการผ่านเข้าออกประตูหรือการผ่านเข้าออกพื้นที่ ระบบ Access Control ที่เราคุ้นเคยกันดี ก็ได้แก่ระบบ Key Card ซึ่งคำนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว ซึ่งระบบ Key Card สมัยก่อนๆ ใช้กุญแจที่ทำจากสแตนเลสต้องเสียบเข้าไปในช่องที่หน้าประตู

Read more

ระบบ เชื่อมโยงเครือข่าย (Network System)

ระบบเครือข่าย Network System “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้” เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ส่วน Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งเป็นระบบ LAN

Read more

ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS System)

UPS เป็นคำย่อมาจากคำว่า “Uninterruptible Power Supply” หรือ “เครื่องสำรองไฟฟ้า” ถ้าแปลตรงตัวหมายถึง แหล่ง จ่ายพลังงานต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า UPS ก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในเวลาที่เกิดไฟดับหรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ โดย UPS จะทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ UPS มีหน้าที่หลัก

Read more

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

Windows Server คืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีประโยชน์อย่างไร Server มีกี่ประเภท การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งเราต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง Server ซึ่งหลายคนก็คงได้ยินคำว่า Server กันมาบ้างแล้วและคงเคยมีใครถามว่า Server คืออะไร หลายคนก็ยังสงสัยว่า Web server, Mail server, DNS

Read more